Tarieven

Per 1 jan ’24 zijn de tarieven alsvolgt vastgesteld:

  • Consulttarief
  • Korte tijdsduur
  • Tot 30 min.
  • € 75,-
  • Consulttarief
  • Lange tijdsduur
  • Tot 1 uur
  • € 110,-

Vergoeding en door verzekeraar

Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars hebben osteopathie in hun pakket opgenomen. Controleer uw verzekeringspolis om te zien of osteopathie door uw verzekeraar wordt vergoed.

Indien u weten wilt welk bedrag u terugkrijgt van uw verzekeringsmaatschappij, kijk dan in uw verzekeringspolis onder “alternatieve geneeswijzen”.

De site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie geeft ook informatie betreffende de vergoedingen. Hier is een overzicht in pdf formaat te downloaden voor wat betreft de “vergoedingen osteopathie”.

Een eventuele vergoeding vindt altijd plaats vanuit het “aanvullende pakket” en deze vergoeding is niet van invloed op uw eigen risico (zoals dat ten aanzien van vergoedingen uit het basispakket wel het geval is).

Voor een eerste consult wordt altijd een “lang consult” gepland. Het te volgen beleid bij eventuele vervolgbehandelingen ten aanzien van het totaal aantal behandelingen, behandelfrequentie en behandelduur (kort of lang consult), zal in overleg met u worden gepland. Dit is niet alleen afhankelijk van de aard van de klacht en problematiek waarmee u komt, maar tevens afhankelijk van de gekozen behandelwijze/methodiek.

U wordt verzocht direct na iedere behandeling te betalen, er zijn pinfasciliteiten aanwezig. Contant betalen mag ook.

Behandeling is alleen mogelijk op afspraak.

Een verwijzing van een arts is niet nodig.