Over mij

Als osteopaat ben ik werkzaam in het “Gezondheidscentrum Haaksbergen”, lokatie Wiedenbroek te Haaksbegergen. Ik ben geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopaten  (NVO). Het register controleert haar leden op het feit of zij voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen, denk daarbij aan scholing, kwaliteit en praktijkinrichting.

Wanneer u osteopathie in uw aanvullend pakket heeft, komt u daardoor voor vergoeding in aanmerking.

 

Laat ik mij allereerst even aan u voorstellen…

 

Via mijn wat langdurige middelbare schoolperiode, MAVO-HAVO-VWO, heb ik nadien een aantal jaren in de officiersopleiding voor het Korps Mariniers gezeten. Hier is mijn basis gevormd voor kameraadschap, collegialiteit, doorzettingsvermogen en aandacht voor de “mens” achter de persoon. Na een aantal jaren hier gediend te hebben begon toch weer de drang naar het “burgerbestaan” en besloot ik fysiotherapie te gaan studeren aan de toenmalige Academy voor Fysiotherapie in Enschede. Zonder dat ik het besefte was dit een definitieve stap om mij in Twente te vestigen.

 

Direct na de afronding van mijn fysiotherapieopleiding ben ik in aanraking gekomen met “Osteopathie”. De deeltijdsopleiding tot osteopaat heb gedaan in ’90-’96 aan het FICO (Flanders International College of Osteopathy) te Antwerpen. Sinds ’97 werk ik fulltime als osteopaat.

De verdere verdieping in de medische vakken in combinatie met de visie de mens als één functionerend geheel te zien, sprak mij in de filosofie en opleiding meteen erg aan. Daar waar de pijn zit en zich toont, hoeft niet per definitie de oorzaak van de klacht te zitten. In feite maakte het mij nieuwsgierig. Waar zit de oorzaak dan wel?

 

De specialisaties binnen de osteopathie vormen eigenlijk een weerspiegeling van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, ook als mens. Mede op grond van mijn uitgebreide werk- en levenservaring “snap” ik de persoon met zijn of haar klachten beter. Ik ben optimaler in staat het “totaalplaatje” te beschouwen en daardoor de oorzaken en gevolgen van fysieke klachten inzichtelijker te maken. Diverse specialisaties in de richting van “kinderen”, “sporters”, “bindweefsel/fascia” en “stress” hebben hier toe bijgedragen.

Met name door mijn eigen emotionele ontwikkeling en de specialisatie naar stressgerelateerde problematieken is hier een goed voorbeeld van.